פעילויות קייץ במלון חוף נחשולים אוגוסט 2022

https://www.nahsholim.co.il/wp-content/uploads/2015/01/summer-2022.pdf